REGULAMIN

Regulamin wyborów obowiązujący w corocznych wyborach Mr. Bear Poland.

 Regulamin wyborów

§1.

Organizatorem wyborów Mr. Bear Poland 2018 są pomysłodawcy wyborów w Polsce i właściciele marki Mr. Bear Poland czyli Mr. Bear Poland Team oraz Stowarzyszenie Bears Of Poland.

§2.

Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach i zgłosić się jako kandydaci do tytułu Mr. Bear Poland muszą spełniać następujące warunki:
a) musi być przedstawicielem płci męskiej,
b) musi być osobą pełnoletnią w momencie wyborów,
c) musi móc porozumiewać się bez przeszkód w języku polskim,
d) musi posiadać owłosienie na ciele – przynajmniej na klatce piersiowej.

§3.

Aby zostać kandydatem w wyborach Mr. Bear Poland, należy przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy ze zdjęciami w terminie wskazanym przez organizatorów na adres e-mail mrbearpoland@gmail.com.

§4.

1. Kandydat zobowiązany jest do przesłania co najmniej trzech zdjęć:
a) pierwsze zdjęcie powinno obejmować twarz kandydata,
b) drugie zdjęcie powinno obejmować całą postać,
c) trzecie zdjęcie powinno obejmować całą postać lub od pasa w górę, prezentujące nagą bądź odsłoniętą klatkę piersiową.
2. Przesyłając zdjęcia kandydat potwierdza, że jest ich prawnym właścicielem i organizator wyborów Mr. Bear Poland może je wykorzystać w celu umieszczenia na stronie internetowej w formie listy kandydatów, a także na materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty, bannery w celu promowania imprezy przez media i lokale, które objęły patronat nad imprezą.

§5.

Informacje odnośnie zakwalifikowania się do wyborów, zostaną przesłane do Kandydatów przez Organizatorów do 1 września danego roku wyborczego, na podany adres kontaktowy, bądź zostaną przekazane telefonicznie.

§6.

1. Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia uczestnictwa w wyborach Mr. Bear Poland jest jednocześnie zgodą na ewentualne wielokrotne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku danej osoby, utrwalonego na zdjęciach i filmach przed wyborami, podczas ich trwania oraz po ich zakończeniu, przez Organizatora w celach związanych z promowaniem i organizacją wyborów Mr Bear Poland.
2. Wygrana w wyborach oznacza automatyczną zgodę na wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku laureata przez Organizatora.

§7.

1. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do wyborów, zobowiązują się do przybycia w dniach trwania wyborów do Poznania do miejsc wskazanych przez Organizatora i wzięcia czynnego udziału w wyborach o tytuł Mr. Bear Poland.
2. Przez czynny udział w wyborach rozumie się:
a) podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi imprezy
b) punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania wyborów na prośbę organizatorów
c) odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania
d) odpowiadanie rzetelnie na pytania jury zadawane również poza sceną
e) przygotowanie wcześniej krótkiej prezentacji swojej osoby na około 30 sekund
f) przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu

§8.

Kandydaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród. Nagrody związane z wyborami Mr. Bear Poland są adresowane do zwycięzców i są niezbywalne na rzecz osób trzecich.

§9.

Każdy kandydat otrzyma darmowy bilet wstępu na całą imprezę związaną z wyborami Mr. Bear Poland. Tym samym w okresie trwania wyborów będzie miał darmowy wstęp do klubu / lokalu wskazanego przez Organizatora.

§10.

Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.

§11.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez osoby nagrodzone w trakcie trwania wyborów.

§12.

1. W trakcie trwania wyborów zostaną przyznane dwa tytuły. Tytuł Mr. Bear Poland oraz tytuł vice Mr. Bear Poland. 
2. Tytuły przyznawane są na podstawie trzech składowych:
a) pierwszą składową jest wynik głosowania zdalnego, czyli głosy oddawane są przez e-mail oraz sms.
b) drugą składową jest wynik głosowania osób zebranych w lokalu w czasie wyborów. Każdy z gości otrzyma kartę do głosowania, którą będzie musiał zdeponować w urnie przed rozpoczęciem obrad Jury.
c) trzecią składową jest głosowanie członków Jury. Każdy z członków Jury musi ocenić kandydatów we wskazanych przez Organizatorów kategoriach, na specjalnej karcie do głosowania.
3. Te trzy składowe dodawane są do siebie ustalając kolejność kandydatów na podium. Jeżeli dochodzi do remisu, decydujący głos ma Jury.
4. Kandydat, który zajął pierwsze miejsce otrzymuje tytuł Mr. Bear Poland, i będzie piastował ten tytuł przez najbliższy rok, aż do ponownych wyborów.
5. Kandydat, który zajął drugie miejsce zdobędzie tytuł vice Mr. Bear Poland, i będzie piastował ten tytuł przez najbliższy rok, aż do ponownych wyborów.

§13.

Zgodnie z podpisaną umową patronat nad Laureatami Wyborów Mr. Bear Poland obejmie Stowarzyszenie Bears Of Poland.

§14.

Organizator wyborów Mr. Bear Poland 2018 zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów. Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie www.mrbearpoland.eu.

§15.

Zdobywcy oficjalnych tytułów Mr. Bear Poland i Vice Mr. Bear Poland, będą mieli następujące prawa i obowiązki:
1. Oficjalne reprezentowanie polskiej społeczności Bears na wszystkich imprezach w Europie i na świecie aż do następnych wyborów Mr. Bear Poland.
2. Aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi Bears w Polsce i na świecie.
3. Uczestnictwo w organizowanych przez Stowarzyszenie Bears Of Poland spotkaniach ruchu Bears w Polsce, prezentując zwycięskie szarfy. Uczestnictwo w spotkaniach dla zwycięzców jest darmowe.
4. Aktywizację społeczności Bears w Polsce.
5. Prowadzenie swoich fanpage’ów Mr. Bear Poland 2018 oraz Vice Mr. Bear Poalnd 2018 na portalu społecznościowym Facebook – w gestii Laureatów pozostaje czy będą chcieli prowadzić oddzielne fanpage czy też będą prowadzić jeden wspólny.
6. Członkostwo w jury w kolejnych wyborach Mr. Bear Poland.

Komentarze i propozycję zmian w regulaminie na przyszłe konkursy możecie przesyłać do nas na nasze adresy mailowe:
Mr. Bear Poland
Przewiń do góry