Wybory… nie tylko na Mr Bear Poland 2019

W weekend 18-21.10.2018 są nie tylko wybory Mr. Bear Poland 2019, ale również w niedzielę 21 października są wybory Samorzadowe.W przypadku wyborów samorządowych nie jest tak łatwo zagłosować poza miejscem zameldowania, bo nasz adres zamieszkania niekoniecznie się z nim pokrywa. Podróżujący czy przebywający za granicą, nie mogą głosować z uwagi na charakter lokalny wyborów. Aby można było skorzystać z czynnego prawa wyborczego w Poznaniu należy w urzędzie gminy (w Poznaniu) złożyć wniosek zawierający imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL wnioskującego. Do wniosku trzeba załączyć: kserokopię ważnego dowodu tożsamości oraz pisemną deklarację z informacją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania w Poznaniu. Prezydent miasta ma 3 dni na podjęcie decyzji, czy wnioskujący zostanie wpisany do rejestru wyborców.

Niezależnie od tego czy będziecie gościć w Poznaniu i tam głosować, czy też zagłosujecie po powrocie do swoich miejscowości zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w Wyborach nie tylko na Mr. Bear Poland 2019 ale również w wyborach Samorządowych.

Przewiń do góry